Thời gian trôi nhanh cái chớp mắt và tất nhiên chẳng chờ đợi một ai. Nếu muốn thấy hình ảnh của mình trong quá khứ thì chỉ có cách duy nhất là ngắm ảnh.Bộ ảnh hai cha con trong suốt 28 năm ghi lại những hình ảnh con mỗi ngày một cao lớn, bố mỗi ngày một già đi, nhưng niềm vui thì luôn phải hiện hữu.