Theo Điều 111 Bộ luật lao động 2012, số ngày nghỉ hàng năm của người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho người sử dụng lao động như sau: