Lắp đặt Camera 360 Oto Panorama cũng đơn giản như lắp các loại camera thông thường khác. Công đoạn căn chỉnh Camera 360 Panorama sao cho khớp hình của 4 camera thành một hình toàn cảnh hợp nhất 360 là khó khăn nhất nhưng cũng là đơn giản nhất.