Hai cậu bé cùng rớt xuống sông và sự lựa chọn tức thời của người bố